+109%

App-nedladdningar

-19%

Kostnad per app-nedladdning

-87%

Kostnad per klick

EasyPark

Öka antal app-nedladdningar

EasyPark är en ledande leverantör av mobila nytto- & betaltjänster, med fokus på parkering.

EasyPark Mobilparkering ger dig en bekvämare parkeringsvardag utan böter, p-automater, myntväxling och stress. Easypark betjänar dagligen nära 200.000 bilister som utför mer än 5.000.000 telefonparkeringar/år.

Mål: Öka antal app-nedladdningar samt sänka kostnaden per nedladdning i 9 länder.

Resultat: Genom annonsering i Googles och Facebooks nätverk har EasyPark ökat sina app-nedladdningar med över 100%

Kontakta oss